Yeni nesil kooperatifçilik

Genedos Kooperatifi 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda iyi bir gelecek için çalışır.

vizyon

Yeni nesil kooperatiflerin toplumsal yaşamın ve üretim biçimlerinin her aşamasında güçlü ve etkili bir şekilde yer alması.

Misyon

Sosyal kalkınma, sivil toplum ve üretim üçgeninde yaratıcı ve ortak bir işletme modelini yerelden başlayarak ulusal ve uluslararası faaliyetler yoluyla hayata geçirmek.

Sosyal Girişim

Kooperatifler doğası gereği, dürüstlük, açıklık, toplumsal sorumluluk ve ötekini önemseme gibi etik değerlere sahip sosyal işletmelerdir.

Eşit Paylaşım

Genedos’da ortaklar, üyeler ve gönüllüler belirlenmiş değerler adına kolektif çalışırlar. Ortaya çıkan etki ve katma değer ise eşit paylaşılır.

Temel değerlerimize kooperatifin çıkış noktası olan Likya bölgesinin coğrafyası, geçmiş hikayesi, insanları ve tarihte bıraktığı izi etki etmiştir. Vahşi/acımasız kent yaşamından özgürlüğe kaçış fikri felsefemizi, iş yapış modelimizi ve hedeflerimizi şekillendirir. Açıklık, güven ve dayanışma gibi etik kodlar yönetişim ilkelerimizin merkezindedir.

Hakkımızda

Kooperatif işletmeler daha iyi bir Dünya kurarlar
Gerçekten önemli ve ilham verici herşey özgürce çalışan birey tarafından üretilir

Genedos, alternatif yeni nesil kooperatif eko sisteminde örnek modeller bir olmak amacındadır. Süreçlerini sürdürülebilir, açık kaynak, kapsayıcı iş modelleri yaratarak kurgularken toplumsal fayda yaratan sosyal çıktılar yaratır. Alternatif turizm, iyi ve organik tarım projeleri, eğitim, kültür/sanat projeleri geliştirir. Bu projeler için ulusal ve uluslararası kurumlardan sosyal etki yatırımı kabul eder. Kentten köye dönüşte iyi yaşam fikrini sürdürülebilir üretim odaklı işlerle, temiz enerji yönetişimiyle, topraktan, denizden ve insandan beslenerek gündemine taşır. Yerel kaynaklara saygı duyarak, kalkınma fikirlerine açıktır. Sosyal kooperatif olduğu için kar amacı gütmeden sosyal girişimler kurabilir. Elde ettiği geliri toplumsal dönüşüm adına Genedos fikrini yaşatacak ve büyütecek yaratıcı iş fikirlerine ya da sosyal sorumluluk projelerine yatırır.

  • Endüstriyel kapitalizmin yarattığı yıkıcı insan doğa ilişkisine karşıt olarak; beşeri bilimlerle toplumsal ve biyolojik bilimleri bir araya getiren bakış açısı.

  • Kooperatifçilik ilkeler sistemidir. Herkesin eşit oy hakkı ve eşit söz hakkı vardır. Hiçbir şey katı ve değişmez değildir. Genedos'da kararlarımızı konsensusla alırız.

  • İyi tarım uygulamalarını takip eder. Sürdürülebilir ekolojik ekim ve dikim ile tarım faaliyetlerini sürdürür, örnek projeler yaratır.

  • Gelir getirici modeller oluştururken, TEDxKaş ve 12min.me Istanbul gibi bağımsız, kültür ve sanat etkinlikleri organize eder.

Birlikte gitmek üzere...

Çok eski zamanlardaki toplumsal yapılanma ve hiyerarşik olmayan bakış açısı, büyük oranda, gizemle yüklüdür; o zamanlar sadece bitkiler ve hayvanlar değil, rüzgar ve kayalar bile canlı olarak görülürdü. Bunların her biri, yine de, insanın ötekinin ne altında ne de üstünde olduğu, her şey ve herkes gibi katıldığı bir bütünün tinselleştirilmiş öğesi olarak görülüyordu. İdeal haliyle, bu bakış açısı kökten eşitlikçiydi ve topluluğun eşitlikçi doğasını yansıtıyordu. Tahakkümün herhangi bir dilsel biçimi dilde bile yoktu;bundan dolayı bir Wintun anne çocuğunu gölgeye “taşımıyor”, onunla birlikte gölgeye “gidiyor”du.

Göksel Gökmen

Kurucu Ortak

Cihan AKÇAY

Kurucu Ortak

Hayri Süt

Kurucu Ortak

Ayşegül Zenciroğlu

Kurucu Ortak

Gani Çetin

Kurucu Ortak

Esra Kuzucu

Kurucu Ortak

Kenan Yalnız

Kurucu Ortak

Genedos, bölgenin tarihi adıdır. Bir kültür yaşam eko sistemi yaratmak ve sosyal/toplumsal faaliyetler yürütmek amacıyla kurulmuştur.

G-Blog