Kooperatif deyince ne hissederiz?

Kooperatif; ortak ekonomik, sosyal, kültürel istek ve ihtiyaçlarını demokratik şekilde idare edilen bir kurum üzerinden karşılamak üzere biraraya gelen gönüllü insanlardan oluşan topluluktur.

Kooperatifler Kanunu 1. madde göre kooperatif “Tüzel kiilii haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını igücü ve parasal katkılarıyla karılıklı yardım, dayanıma ve kefalet suretiyle salayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kiiler tarafından kurulan deiir ortaklı ve deiir sermayeli ortaklıklara kooperatif denilmektedir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleme ile kurulur.”

Kooperatifler kiisel yardım, kiisel sorumluluk, demokrasi, eitlik ve dayanımaya dayalı deerlere sahiptir. Kurucularının geleneine göre, kooperatif üyeleri dürüstlük, açıklık, sosyal sorumluluk ve dierlerini önemseme gibi etik deerlere sahiptir.

KOOPERATF LKELER

Gönüllü ve Açık Üyelik

Kooperatifler üye olmanın sorumluluunu almaya gönüllü herkese açık organizasyonlardır. Cinsiyet, sosyal, ırk, politik ve dini ayrım gözetmeksizin herkese açıktır.

Demokratik Yönetim

Kooperatifler uygulanan politikaları belirleme ve karar alma konularına katılan üyelerce kontrol edilen demokratik organizasyonlardır. Üyeler eit oy hakkına sahiptir.

Üyelerin Ekonomik Katılımı

Üyeler kooperatif parasını demokratik olarak kontrol eder, eit olarak katılırlar. Para kooperatifin ortak çıkarı için kullanılır. Üyeler üyelik koulu olarak sınırlı bir bedel öder. Üyeler kooperatifi gelitirmek ve dier aktiviteleri desteklemek için ek bedel öderler.

Özerklik ve Tarafsızlık

Kooperatifler, üyeleri tarafından yönetilen özerk organizasyonlardır. Hükümet veya dier organizasyonlarla yaptıkları anlamalarda veya dı kaynaklardan anapara artırımında üyelerinin demokratik kontrolü ve özerk yapıyı koruyacak ekilde hareket ederler.

Eitimin Gelitirilmesi

Kooperatifler geliim odaklı olarak, üyeleri ve seçilmi temsilcileri, yöneticileri ve

çalıanları için eitim salayabilir.

Kooperatif İçinde İşbirlii

Kooperatifler kooperatif hareketini güçlendirip daha verimli hale getirmek için lokal, milli, bölgesel ve uluslararası yapılarda üyelerine hizmet verirler.

Topluma Karı Sorumluluk

Kooperatifler topluluk geliimi için üyeler tarafından onaylanan politikalara göre çalıırlar.

Paylaşım güzeldir...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *