24/12/2018

Kooperatif

Koop / Coop

Ortak ekonomik, sosyal, kültürel istek ve ihtiyaçlarını demokratik şekilde idare edilen bir kurum üzerinden karşılamak üzere bir araya gelen gönüllü̈ insanlardan oluşan topluluktur. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

Kooperatifler kişisel yardım, kişisel sorumluluk, demokrasi, eşitlik ve dayanışmaya dayalı değerlere sahiptir. Kurucularının geleneğine göre, kooperatif üyeleri dürüstlük, açıklık, sosyal sorumluluk ve diğerlerini önemseme gibi etik değerlere sahiptir. 

Kooperatifler aynı zamanda bir sosyal işletme biçimidir.

Kooperatif üyeleri, yönetimi ve organizasyon konusunda kararlar alıp kolektif olarak beraber çalışırlar. Bir üye, bir oy. Kooperatifler üyelerinin ihtiyaçlarını ve/veya sosyal ekonomik kalkınma amacıyla tasarlanırlar, Azınlık hissedarları veya girişimcileri zengin etmek için kurulamazlar. 

Genedos’un Temel Değerleri

The only thing that will redeem mankind is cooperation.
İnsalığı kurtaracak tek şey iş birliğidir.”

Bertrand Russell / tarihçi, filozof

KOOPERATİFÇİLİĞİN 7 TEMEL İLKESİ

1. Gönüllü ve herkese açık üyelik

Kooperatifler, cinsel, sosyal, ırksal, siyasal ve dinsel ayırımcılık olmaksızın, hizmetlerinden yararlanabilecek ve üyeliğin sorumluluklarını kabule razı olan herkese açık gönüllü kuruluşlardır.

2. Üyeler tarafından gerçekleştirilen demokratik denetim

Kooperatifler, siyasa oluşturma ve karar alma süreçlerine katılan üyelerince denetlenen demokratik kuruluşlardır. Seçilmiş temsilci olarak hizmet eden erkekler ve kadınlar üyelere karşı sorumludur. Birim kooperatif kuruluşlarında üyeler eşit oy hakkına sahiptir (her üyeye bir oy hakkı).

3. Üyelerin ekonomik katılımı

Üyeler, kooperatiflerinin sermayesine adil bir şekilde katkıda bulunur ve bunu demokratik olarak yönetirler. Çoğunlukla üyeler, üyeliğin bir koşulu olarak taahhüt edildiği üzere (var ise) sermaye üzerinden kısıtlı miktarda gelir elde ederler. Üyeler gelir fazlasını, muhtemelen “en azından bir kısmı taksim olunamaz kaynaklar” oluşturma yoluyla kooperatiflerini geliştirme, kooperatifle yapmış oldukları işlemlerle orantılı olarak üyelerine kar sağlama ve üyelerce onaylanan diğer faaliyetlere destek olma gibi amaçların biri ya da tamamı için ayırırlar. 

4. Özerklik ve bağımsızlık

Kooperatifler özerk, kendi kendine yeten ve üyelerince yönetilen kuruluşlardır. Kooperatifler, hükümetler dahil olmak üzere diğer kuruluşlarla bir anlaşmaya girmeleri ya da dış kaynaklar yoluyla sermayelerini artırmaları durumunda, bunu kooperatiflerin özerkliğini sürdürecek ve üyelerinin demokratik yönetimini koruyacak şekilde gerçekleştirirler.

5. Eğitim, öğrenim ve bilgilendirme 

Kooperatifler, üyelerine, seçilmiş temsilcilerine, yöneticilerine ve çalışanlarına kooperatiflerinin gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunabilmeleri için eğitim ve öğretim imkanı sağlar.

6. Kooperatifler arasında işbirliği
Kooperatifler, yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası oluşumlarla birlikte çalışarak üyelerine daha etkin bir şekilde hizmet eder ve kooperatifçilik hareketini güçlendirir.

7. Topluma karşı sorumlu olma
Kooperatifler, üyelerince onaylanan politikalar aracılığıyla toplumlarının sürdürülebilir kalkınması için çalışırlar.

Resmi Kuruluş Şekli ve Üyeler

Resmi adımız “Sınırlı Sorumlu Genedos Gayrimenkul İşletme Kooperatifi” olarak geçmektedir ve ana sözleşmesine göre Yönetim kurulu, genel kurul ve denetim kurulları organları tarafından  yönetilmektedir. Kurucu ortaklar: Alper Akça, Nilüfer Aktaş, Cihan Akçay, Göksel Gökmen, Kenan Yalnız, Hayri Süt, İlker Karagöz, Gani Çetin, Esra Kuzucu, Ayşegül Zenciroğlu.

Genedos yedi kurucu ortak tarafından 1163 sayılı kooperatifler kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir gayrimenkul işletme kooperatifi olarak 14 Mart 2016 tarihinde resmi olarak kurulmuştur.

Genedos’da Nasıl Aktif Rol Alabilirsiniz ?

Her üyenin varsa uzmanlık alanıyla ilgili yoksa genel olarak emeğini ve vaktini koymasını bekliyoruz. Şu çok önemli ki;
Genedos, yatırım yaptım, toprak aldım, ev yapacağım oluşumu değil.
Ortak hedefler doğrultusunda iş yapmak, kültür sanat projeleri geliştirmek, sosyal sorumluluk çalışmalarına destek olmak, ulusal ve uluslararası kar amacı gütmeyen faaliyetlerde bulunmak istiyoruz. Bizimle birlikte üretmek isteyen bireylerle ve kurumlarla gönüllülük esasıyla çalışmaktan mutluluk duyarız. Lütfen her türlü konuda bize yazmaktan çekinmeyin.

Paylaşım güzeldir...