25/12/2018

Tasarım

“GENE” latince “gen” anlamına geliyor. İnsanın saf ve eşsiz halini temsil ediyor. “DOS” ise hem miras/çeyiz hem de taşlı sarmaşıklı toprak demek. Toprak insanın çeyizidir.  
Bilgi yani “mavi” / deniz / Akdeniz toprağın ötesinden ışık tutar.
Likya’nın başka bir adı da “Işık Ülkesi”dir. Tarihte bilinen ilk demokratik birliği kurmuş olmakla bilinen Likyalılar, farklı şehirlerden bir araya gelmiş olmalarına rağmen ortak bir kültür yaratmış ve var oldukları sürece bunu paylaşıp yaşatmışlardır. Genedos da bir birliktir, kooperatiftir ve demokratik yönetişimi benimser. Genedos için ışık “mavi” demektir. Geleceği “mavi” şekillendirir. Toprak, Ateş, Rüzgar ve Su’yu bu yükselen “mavi” yani “bilgi” bir araya getirir.

Bir halk teknolojisi vizyonu ortaya atmalıyız; yani, bireyin anlayabileceği, kontrol edebileceği, koruyabileceği ve hatta kurabileceği pasif, basit, ademi merkezi güneş, rüzgar ve gıda-üretim teknolojileri olan.


İlişki biçimlerine yeni bir bakış atmak;
Eğer insan toplumlarının davranışlarını değiştirebilirsek, onun doğa ile olan ilişkilerinde de bir evrim sağlayabiliriz. Bu nedenle insan ile doğa arasında, yaşamın her boyutunu içine alan organik bağlar kurarak, karşılıklı yarar sağlayan sosyal ilişkiler geliştirmeliyiz.

Basit gönüllülük yeni dünya sisteminde yeterli değil. Doğrudan işbirliği ve eylem gerekli.

Murray BookchIn
MeMA mert eyiler
MeMA Mimarlık

Paylaşım güzeldir...